Transport

Vil at jernbanen får «dobbeltdekkere»

BaneNor har tidligere utført en studio som konkluderte med at toetasjers tog er et alternativ for å bedre kapasiteten på tognettet på Østlandet. Nå er dette også inne i forslaget til Nasjonal transportplan.

Tanken om å innføre bruk av det som litt folkelig kalles «dobbeltdekkere» (toetasjers tog) på det norske jernbanenettet. er ikke av ny dato. Senest fremkom det i en utredning foretatt av BaneNor i 2023. Denne utredningen konkluderte med at toetasjers tog er velegnet for å øke kapasiteten på tognettet, da særlig på Østlandet.

Det nye nå, er at planene nå er tatt med i forslaget til Nasjonal transportplan (NTP). Grunnen til at det er tatt med i NTP, har sin bakgrunn i at det i årene 2031-35 vil være behov for en større utskifting av togmateriellet. Store deler av det materiellet som i dag benyttes skal utrangeres fra 2031 og fremover.

Det er i forbindelse med denne utskiftingen at dobbeltdekkere er aktuelt. er allerede satt i gang en konseptutvalgsutredning (KVU). Norske Tog, som anskaffer, eier og forvalter persontogmateriellet i Norge, mener den igangsatte utredningen vil gi dem et svar på om dobbeltdekkere er løsningen når det gjelder å øke kapasiteten i tognettet på Østlandet.

Mye som må avklares

Selv om toetasjers tog nå er inne i NTP, er det ifølge Norske Tog mye som må avklares for dette eventuelt kan bli en realitet på norske spor.

Det kanskje viktigste er hvilken ruteplan de skal følge, herunder hvilke strekninger som egner seg for å kjøre dobbeltdekkere på. Det må også avklares hvordan slike togsett passer inn med tanke på akselerasjon og bremseeffekt samt hvordan passasjerene kan komme seg av og på tog med to etasjer. Akkurat det siste kan neppe kreve mye utredning all den tid man har rikelig med erfaring fra bruk av toetasjers busser å bygge på.

Ellers er det jo mulig å skjele litt til andre land når det gjelder erfaring med toetasjers togsett. Både i våre naboland og ellers i Europa er det etter hvert blitt vanlig med slike togsett.

Utålmodig pendlerforening

En som ser frem til å få toetasjers tog på skinnene, er leder av Pendlerforeningen i Indre Østfold, Ronny Aukrust.

Han vil ha fortgang i arbeidet med å få toetasjers togsett i Norge. Etter hans mening har det vært mye ord, men lite handling i denne saken. Han viser ellers til erfaringene fra de land i Europa som har innført slike togsett på sine skinner.

Etter hans mening burde det være mulig å få litt fart på arbeidet.

Til NRK Østland sier han:

– Vi har egentlig ingen tid å miste. Vi trenger den økte kapasiteten allerede i dag, slik at man kan komme fort i gang med å få dette gjennomført og innført, og bestilt – ikke minst, sier Aukrust.

Han sier ellers at de tilbakemeldinger han har fått fra de land som kjører toetasjers tog, er at de reisende er veldig fornøyd.

– Det er flere sitteplasser og bedre utnyttelse. Det går også relativt raskt å både tømme og fylle tog, sier han.

Følg Extraavisen på facebook!