Krim

Risikerer fengselsstraff etter miljøsvindel

Foto: Svein Magne Fredriksen, Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet har anmeldt flere personer for å ha levert falske søknader om tilskudd for kasserte fritidsbåter.  

– Vi har vært nødt til å anmelde flere personer for å ha sendt inn falske tilskuddssøknader på innleverte båter. Denne ordningen har som mål å rydde opp i et stort forsøplingsproblem. Da er det leit at noen utnytter systemet på denne måten, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Vrakpantordningen gir et tilskudd på 1 000 kroner til alle som leverer inn kasserte fritidsbåter til et godkjent avfallsmottak. Ordningen ble innført i 2017, og har siden da bidratt til å samle inn og behandle over 50 000 båter som hadde eller kunne ha endt opp som forsøpling i naturen.

Kontroll av søknadene – flere anmeldt og straffet

Miljødirektoratet har avdekket at noen utnytter systemet og sender inn falske søknadsskjema på innleverte båter. Dette er bedrageri og dokumentfalsk, som kan straffes med bøter eller fengsel. Miljødirektoratet har de siste månedene anmeldt flere personer for dette.  Sakene er under etterforskning hos politiet. Tidligere har to personer fått fengselsstraff og har blitt dømt til å betale erstatning til Miljødirektoratet for misbruk av vrakpantordningen.

Miljødirektoratet har rutiner for kontroll av søknader som kommer inn, og anmelder når det er grunn til å mistenke ulovligheter.

Forhindrer miljøgifter og mikroplast

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som er skadelig for miljøet. Og det kan være farlige stoffer i båten, som for eksempel bunnstoff i skrog. I tillegg er de fleste fritidsbåter i Norge laget av komposittmaterialer. Dette er materialer som er sammensatt av flere forskjellige materialer, ofte plast. Dumping av slike båter vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i grunnen og i havet.

– Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som etterlates. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene redusere klimagassutslipp og gi andre positive miljøeffekter, sier miljødirektør Ellen Hambro.