Politikk

Politisk avklaring ventet i løpet av uka

Nittedal har ennå ikke valgt ordfører, i likhet med tre andre kommuner på Romerike. En avklaring er dog ventet i løpet av uka.

Mandag 30 oktober klubbes det første kommunestyremøtet i den nye perioden i gang. En av de første sakene på agedaen er valg av ny ordfører og varaordfører. Men frem til så skjer, har vi i realiteten ingen ordfører.

Riktignok er Inge Solli fungerende ordfører, en stilling han vil inneha frem til ny ordfører blir valgt. Men hans funksjon nå er i praksis å anse som det som på Stortinget ville blitt kalt et «forretningsministerium». Man tar seg av det løpende arbeidet så som vielser, tar i mot besøk og eventuelle ting som ikke kan utsettes til man får valgt ny ordfører. Men noe politisk initiativ vil ikke skje.

Ikke alene

Nittedals situasjon er ikke spesiell. Per dags dato er det 48 kommuner rundt om i Norges land som ikke har valgt ordfører ennå, Av disse befinner tre seg på Romerike. De er, foruten Nittedal, Aurskog-Høland og Nannestad.
Når det gjelder Nittedal, forhandles det for tiden mellom Høyre/Frp/Venstre og KrF om politisk plattform og fordeling av ulike verv. Det rapporteres om at disse partiene nå i det store og hele er enige om plattformen.

Like før helga ble det meddelt at de fire partienes forhandslingsutvalg hadde kommet frem til et avtaleutkast. Dette utkastet skulle så forankres hos de enkelte partiene, før det fremlegges for det øvrige politiske miljøet her i bygda.

Det vil ikke være noen overraskelse dersom det blir Rune Winum, i egenskap av flertallets ordførerkandidat, som legger frem utkastet.