InnenriksNyheter

KLP utelukker Caterpillar

KLP og KLP-fondene utelukker det amerikanske selskapet på grunn av fare for å bidra til brudd på menneskerettighetene og folkeretten på Vestbredden og Gaza.

Caterpillar har i lenger tid levert bulldosere og annet utstyr som har blitt brukt til å rive palestinske hus og infrastruktur for å rydde plass til israelske bosettinger. I tillegg foreligger det anklager mot selskapet om at utstyr levert av dem er brukt i krigføringen i Gaza etter 7. oktober i fjor. Ettersom selskapet i lys av den pågående situasjonen ikke kan forvisse oss om at de foretar seg noe, velger vi å utelukke selskapet, sier Kiran Aziz, som er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

KLP har over flere måneder også hatt dialog med selskapet om risikoen for at de bidrar til brudd på menneskerettigheter og folkeretten. Ved generalforsamlingene i 2022 og 2023 stemte KLP blant annet for at selskapet måtte rapportere på risikoer knyttet til virksomheter i konfliktområder. Selskapet har i svarene ikke adressert risiko knyttet til konfliktområder. Dette har også pågått over lang tid og i en stadig forverret situasjon, uten at selskapet kan forvisse at de har gjort skjerpede aktsomhetsvurderinger eller reelle endringer.

Kifan Aziz
Foto: KLP

– Selv om Caterpillar har vist seg villig til å gå i dialog med KLP, ga svarene liten troverdighet på at de har iverksatt gode tiltak for å redusere risikoen for medvirkning til brudd på menneskerettigheter i krig- og konfliktsituasjoner, samt folkeretten, sier Aziz.

Les hele begrunnelsen for å utelukke Caterpillar i KLP Kapitalforvaltnings beslutningsdokument på klp.no.

KLP og KLP-fondene eide aksjer og obligasjoner for 728 millioner kroner i selskapet inntil 17. juni.

Følg Extraavisen på facebook!