Politikk

Handlenett gir mer miljøvennlig mathandel

Det finnes minst 27 millioner handlenett i norske husholdninger. Kan handlenettene hjelpe oss å redusere bruken av plastposer?

Etter at prisen på plastposer ble satt i fjor høst, har salget av poser gått nedover. I 2023 kjøpte vi i snitt 104 poser per person. Det er en klar nedgang fra 132 poser per person i 2022. Det viser tall fra Handelens miljøfond.

Selv om salget av plastposer er nedadgående, er det et stykke igjen til målet om et snitt på 40 poser per person i året, slik EU-kommisjonen har forpliktet oss til. Men kan bruken av handlenett erstatte plastposene slik at vi når målet? Og hva er egentlig best for miljøet?

På oppdrag fra Handelens miljøfond har SIFO kartlagt bruken av handlenett til dagligvarehandel i Norge. Forskerne har blant annet spurt et bredt utvalg om hva slags handlenett de har, hva de bruker dem til, og ikke minst; hvor mange handlenett de har hjemme.

Basert på hvor mange husholdninger som sier at de eier handlenett, ganget med hvor mange de sier at de eier selv av de ulike typene, har forskerne kommet frem til at det rundt om i norske hjem finnes minst 27,5 millioner handlenett i norske hjem. og

Disse tallene betyr at vi i snitt har mer enn ti handlenett hver, det har blitt vanlig å bruke nettene til dagligvarehandel.

Det mest miljøvennlege valet er å bruke handlenett og kaste søpla i avfallsposar frå rull. Det Live Bøyum (til venstre) og Hanna Seglem Tangen (til høyre) har kartlagt bruken av handlenett til daglegvarehandel.
Foto: Johar Khalid

– Dette er basert på egenrapporterte tall, altså hva folk tror de selv har. Vi tror det finnes enda flere, sier Live Bøyum. Bøyum har sammen med Hanne Seglem Tangen utført studien.

– Det er ikke i seg selv et problem at vi har så mange handlenett. Men det viser at man bør bruke det en har hjemme. De fleste har tilgang til nok handlenett, sier hun.

Plastposer er dyrt nok

Det er handlenettene i myk plast, gjerne med logo fra en dagligvarekjede, som blir mest brukt.

– Flertallet i vår undersøkelse mener at plastposer er dyrt, og det bidrar nok til at flere går over til handlenett. Handlenettene har også blitt mer tilgjengelige, sier Bøyum.

Det er de som har planlagt handleturen godt, de som handler mye og de som bruker bil som oftest bruker handlenett. Bruken henger altså sammen med vanene våre.

Plastpose som søppelpose

Den viktigste grunnen til at folk velger å kjøpe plastposer, er at de glemmer å ta med seg nettene eller pose hjemmenfra. Grunn nummer to er at de trenger nye plastposer til restavfall hjemme. Plastposer til restavfall er vanlig, og mange av oss tenker at plastposer og avfallsposer på rull er like miljøvennlig.

Men kanskje er dette en vane vi bør skrote?

– En annen undersøkelse viser at handlenett til å frakte varer i er det mest miljøvennlige alternativet til plastposer. Vi kan bruke ett handlenett i plast bare åtte ganger før det er bedre for miljøet enn en plastpose, sier Bøyum.

– Det er ingen tvil om at det mest miljøvennlige valget er å bruke handlenett, og kaste søpla i avfallsposer fra rull.

Det er igjen vanene våre som avgjør hvordan vi tenker. De som bruker avfallsposer på rull, brukte oftere handlenett. Dette i motsetning til de som synes det er god tilgang på plastposer, og som brukte handlenett i mindre grad.

Forby plastposer?

For å nå målet om 40 plastposer per innbygger i året, må handlevanene våre endres. Da kan mer bruk av handlenett være løsningen.

Prisøkning og holdningskampanjer er tiltak rettet mot enkeltindivider, men hvilke tiltak kan brukes på systemisk nivå?
En løsning kan være å forby plastposer, men det tror forskerne vil møte for stor motstand. De lanserer andre forslag i stedet.

– Vi foreslår en panteordning for handlenett. Da kan du få med deg handlenett fra butikken selv om du har glemt det hjemme, og levere det tilbake neste gang du handler.

– Funnene våre viser at bedre tilgang det er på plastposer i butikken, jo mindre sannsynlig er det at kundene bruker handlenett.

Alternativ til avfallsposer

Forskerne mener også at butikkene kan gjøre flere tiltak. Butikkene kan for eksempel gjøre avfallsposer på rull mer synlig ved kassa, gjerne kombinert med informasjon om miljøgevinster og pris. Et annet forslag er at kommunen deler ut avfallsposer på rull sammen med posene vi allerede får til matavfall, plast med mer.

– Det er også viktig at handlenettene har en utforming folk liker. Mange fremhever at de bør være større enn plastposene, sier Bøyum.

Utformingen er også viktig for levetiden til handlenettene, altså at vi bruker de flere ganger. For med over 27 millioner handlenett i norske hjem burde det være nok å ta av.