Transport

Hadeland blir en del av Ruter

Nå kan alle reisende i kommunene Lunner, Jevnaker og Gran glede seg. Fra og med kommende torsdag blir de en del av Ruter-systemet.

Fra torsdag 4. juli kan du reise med Ruterbillett i Lunner, Jevnaker og Gran kommuner med alle Innlandstrafikk sine linjer og deler av Gjøvikbanen.

Fra 1. januar 2024 er både Lunner og Jevnaker kommune del av Akershus fylkeskommune. I den forbindelse utvider Ruter sone 4NV til å bestå av Jevnaker, Lunner og Gran kommune. Ruters billetter gir reiserett på Innlandstrafikk sine busser i Lunner og Jevnaker og reiser som starter eller ender i Gran kommune.

Bedre tilbud til pendlere

Hovedhensikten har vært å gi et bedre tilbud til pendlere til og fra Oslo, og øke kollektivreiser for fritidsreiser og turister som besøker Hadelandsområdet.

For pendlere og andre som benytter seg av toget fra Lunner kommune blir det enklere å reise ved at togstrekningen opp til Lunner inkluderes i Ruters pris- og sonesystem. Billettprisene vil bli lavere og det vil bli fri overgang til Ruters øvrige kollektivtilbud. Regionale reiser fra Lunner og Jevnaker blir derfor både rimeligere og mer sømløse.

Ruter billett gir reiserett til togstasjonene på Gjøvikbanen (linje R30 og RE31) i Lunner kommune i Sone 4NV. For Jaren, Gran og Bleiken togstasjon i Gran kommune må kundene forholde seg til Vy sine takster.

Ruters billetter vil være mulig å kjøpe via Ruterappen. Ruter jobber med å etablere avtaler med fysiske utsalgssteder i Lunner og Jevnaker.

Busser fra Innlandstrafikk

Frem til senest 2028, vil busslinjene kjøres med busser fra Innlandstrafikk. Derfor vil det i samme periode også være Innlandstrafikks reisegaranti som gjelder.

-Dette er gode nyheter for innbyggerne på Hadeland. I Akershus skal det være enkelt og attraktivt å reise kollektivt. Derfor er endring av sonestrukturen viktig. Nå jobber fylkesrådet videre med mål om å også kunne etablere flere avganger med bussene i fylket vårt, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Følg Extraavisen på facebook!