InnenriksNyheter

Greenpeace okkuperte Equinors kontorer på Fornebu

Aktivister fra Greenpeace tok seg i morgentimene i dag inn i Equinors lokaler på Fornebu og okkuperte resepsjonen. Aktivistene var utstyrt med soveposer, telt og proviant. Aksjonen er en protest mot oljegigantens samarbeid med et israelsk-eid selskap, som bidrar til Israels ulovlige okkupasjon av Palestina.

Klokken åtte mandag morgen tok en gruppe aktivister fra Greenpeace seg inn i Equinors lokaler på Fornebu utenfor Oslo. Aktivistene, som var utstyrt med soveposer, telt og proviant. Bakgrunnen for denne symbolske okkupasjonen, er organisasjonens krav til selskapet om å avslutte samarbeidet med Ithaca Energy, som er et datterselskap av det israelske energiselskapet Delek Group.

Delek står på FNs liste over selskaper som driver næringsaktivitet i okkuperte områder i Palestina. Israelske bosetninger på okkupert land er i strid med folkeretten, dette er slått fast i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd. Både Oljefondet og KLP har også ekskludert selskapet på grunn av grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Aktivistene som okkuperer Equinor-bygget har slått seg ned med telt, soveposer og proviant. De er forberedt på å opprettholde den symbolske okkupasjonen over lengre tid.

– Jeg aksjonerte i dag fordi jeg vil vise Equinor-ansatte grusomhetene selskapet de jobber for bidrar til. Jeg håper denne aksjonen vil være en øyeåpner for mange, og at Equinor umiddelbart tar grep og avslutter det kvalmende samarbeidet med Ithaca, sier aktivist Cinta Hondsmerk som okkuperer Equinors kontor.

Klokken 17 mandag ettermiddag skriver Greenpeace i en pressemelding at aksjonen ble avbrutt ved at politiet ryddet området og bar vekk Greenpeace-aksjonistene.

Dette er Rosebank-feltet

Rosebank er et gigantisk oljefelt. Det er det største uutviklede feltet i Storbritannia, og er anslått å inneholde hele 500 millioner fat oljeekvivalenter. Hvis oljen og gassen fra feltet brennes, kan det føre til mer CO2-utslipp enn de årlige utslippene fra 700 millioner mennesker i det globale sør, eller verdens 28 lavinntektsland.

Oljefeltet Rosebank er forventet å produsere olje fram til 2051, lenge etter at verden må ha omstilt seg til fornybar energi. Rørledninger fra Rosebank vil gå gjennom et marint verneområde, Faroe-Shetland Sponge Belt, og potensielt skade dette skjøre økosystemet og artene som lever der. Området som vil bli påvirket av Rosebank-utbyggingen, er viktig for en rekke arter av delfiner og hvaler, sjøfugler og kommersielle arter som hyse.

Analyser viser at oljesøl fra Rosebank kan få alvorlige konsekvenser for minst seksten britiske marine verneområder, og potensielt nå helt til Norge.

Underskriftskampanje

Greenpeace lanserte forøvrig tidligere i år en underskriftskampanje med krav om at Equinor måtte avslutte samarbeidet med Ithaca Energy og skrinlegge Rosebank.

Dette kravet ble ytterligere forsterket med dagens aksjon.

Kampanjen er nå avsluttet, men samlet på kort tid over 9000 underskrifter. som ble oversendt næringsministeren sammen med et brev. I brevet ble det redegjort for hvorfor det er viktig å stoppe utbyggingen av dette feltet.

Følg Extraavisen på facebook!