Næringsliv

En skuffende budsjettavtale for næringslivet

SMB Norge er skuffet over at budsjettavtalene mellom regjeringspartiene og SV fortsatt er kjemisk fri for næringspolitikk. – Ser ikke ut til at næringspolitkk er fokuset til regjeringen ei heller SV, sier administerende direktør i SMB Norge Jørund H. Rytman.

SMB Norge har cirka 5 600 medlemmer over hele landet. Medlemsbedriftene spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og cirka halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser.

Jørund H. Rytman
Foto: Johnny Syvertsen/SMB

– SMB var kanskje optimister for å håpe på at SV ville gi regjeringens blodfattige næringspolitikk en vitamininnsprøytning, men at den eneste næringspolitiske satsingen skulle gå i hendene på utenlandsk storkapital overrasker oss, sier administerende direktør i SMB Norge Jørund H. Rytman.

Til tross for store utfordringer innen deler i næringslivet føler SMB Norge at signalene er tydlig, regjeringspartiene og SV tar ikke det norske næringslivet på alvor.

– Fasit etter budsjettavtalene mellom SV, AP og SP er at det fortsatt er store utfordringer innen deler av næringslivet, og at det tilsynelatende ikke tas på alvor av disse tre partiene. Vi etterlyser en næringspolitikk som bygger oppunder norsk eierskap og som løser dagens utfordringer, i stedet får vi mer skatt for å sende penger ut av landet, sier Rytman.

SMB Norge legger også merke til en reduksjon på 8 millioner til Innvasjon Norge i budsjettavtalen. I regjeringens forslag tidligere var det satt av 2 millioner til å styrke næringslivssamarbeidet med Ukraina, så SMB Norge er nervøs for at denne reduksjonen på 8 millioner kan føre til at samarbeidet med Ukraina vil falle utenfor.

– Vi var glade for regjeringens satsing på økt næringssamarbeid med Ukraina, men er nå bekymret for at dette har blitt ofret for å finansiere SVs krav. Innovasjon Norge skulle få 2 millioner ekstra for dette, men ender i stedet opp med et kutt på 8 millioner. SV skylder både norsk næringsliv og Ukraina et svar på om dette er slutten på regjeringens kraftsamling allerede før den har begynt, sier Rytman.

Følg Extraavisen på facebook!