Feature

En av fire barn og unge gruer seg til ferien

En ny undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Blå Kors, viser at rundt en av fire barn og unge opplever å grue seg til ferier. Hovedårsakene er mangel på aktiviteter, fravær av venner, eller økonomiske utfordringer som hindrer familien i å dra på ferie.

-Utenforskap er noe av det vondeste et barn kan oppleve. Fellesskapet har alt å si for barnas trivsel, trygghet og utvikling, sier Camilla Lunde, leder for forebygging i Blå Kors.

Camilla Lunde
Foto: Blå Kors

Hun understreker viktigheten av at voksne blir flinkere til å løfte blikket og strekke ut en hånd når de ser et barn stå utenfor fellesskapet.

Barn ønsker at de voksne tar grep

Undersøkelsen viser at over 3 av 5 voksne har opplevd at et barn eller en ungdom som ikke var deres egen, har blitt stående utenfor fellesskapet. Mange er usikre på hvordan de skal håndtere slike situasjoner. Noen synes det er ubehagelig å gripe inn i andres liv, er redde for å ta feil, eller bekymret for å forverre barnets situasjon.

Undersøkelsen viser at barn og unge ønsker at en voksen tar kontakt og spør hvordan de har det, eller om de trenger hjelp når de har det vanskelig.

-Nå som sommerferien står for døren, er det mange barn som blir stående utenfor fellesskapet fordi de ikke har noe å gjøre eller noen å være med. Vi voksne kan bidra til å skape gode ferieopplevelser for disse barna. Vi kan ta initiativ og invitere dem med. Et lite grep fra oss kan bety svært mye for den som trenger det, sier Lunde.

Flere søkere til Blå Kors ferier

Blå Kors tilbyr et gratis ferietilbud til sårbare familier. Her kan barn og deres familier få mulighet til å skape gode ferieminner.

I år har nærmere 3000 foreldre og barn søkt om sommerferie i regi av Blå Kors ferier.

Dette er en 25 prosent økning fra i fjor. I år vil Blå Kors kunne tilby sommerferie til 1000 av disse, det vil si 1 av 3 av de som har søkt.

-Vi er bekymret for denne utviklingen. Vi opplever at barnefamilier som tidligere klarte seg selv, i økende grad har behov for å benytte ulike tilbud i Blå Kors. Det er en enorm pågang i år, og vi synes det er trist at vi ikke har mulighet til å gi et ferietilbud til alle som søker.

Blå Kors oppfordrer alle voksne til å være oppmerksomme og handlekraftige når de ser barn som står utenfor fellesskapet. Ved å vise omsorg og inkludere disse barna, kan vi alle bidra til en bedre ferieopplevelse.

-Nå som sommerferien står for døren, vet vi at det er mange barn og unge som gruer seg fordi de ikke har et sted å dra til, eller fordi de må være alene i mange uker. Dette er barn som opplever å bli stående utenfor fellesskapet. Tenk over hvem du kan invitere med deg i løpet av ferien. Hvem kan være med deg på, stranda, kino, grilling, skogstur eller på hytta? Husk at en liten handling utgjør en stor forskjell.