Politikk

Det hjalp ikke med følelsesladet appell for Gaza

Det ble en følelsesladet tale da SVs Ida Cathrine Ruud la frem SVs interpellasjon Men det hjalp ikke. Kommunestyret avslo å behandle hennes og SVs interpellasjon om solidaritet med det palestinske folket.

For en måned siden sendte SVs Ida Cathrine Ruud inn en interpellasjon der hun, på vegne av partiet, oppfordret kommunestyret til å fordømme Israels krigføring i Gaza og slutte kommunen til det voksende kravet om våpenhvile.

Foto: Privat

Interpellasjonen ble satt opp til behandling i kommunestyrets møte i november, men grunnet mange saker, rakk man ikke å behandle saken. Den ble derfor utsatt til desember-møtet.

Interpellasjoner og skriftlige spørsmål behandles i henhold til forretningsorden på slutten av hvert kommunestyremøte.
Da det ble tid for å behandle interpellasjonen var det bltt sent. Det hadde vært et langt kommunestyremøte med mange saker, Men det så ikke ut til å legge demper på interpellantens engasjement.

I et dypt engasjert innlegg, prøvde Ida Cathrine Ruud å vekke engasjementet hos resten av kommunestyret. Hun trakk frem at det dette ikke dreier seg om at Nittedal skal bedrive utenrikspolitikk,

– Dette dreier seg ikke om utenrikspolitikk, men om mennesker, om medmennesker og om solidaritet. Ingen kan gjøre alt, men vi kan alle gjøre noe, sa hun.

– Det mobiliseres rundt om i verden. Hvorfor ikke i Nittedal, var hennes oppfordring til kommunestyret.

Som eksempel på hva hun mente Nittedal kunne gjøre, foreslo Ruud at kommunen i sin anskaffelsespolitikk slutter å handle med selskaper som direkte eller indirekte medvirker til fortsatt okkupasjon.

Tvilende ordfører

Inge Solli, som vikarierte i stillingen som ordfører i Rune Winums sykefravær, mente det ikke var Nittedals oppgave å bedrive utenrikspolitikk. Han sa det gjorde vondt å se lidelsene som utspiller seg i Gaza, men mente det var viktig at man overlot utenrikspolitikk til regjering og storting.

Foto: Venstre

Etter Sollis mening ville det også være brudd på norsk lov dersom kommunestyret vedtok å boikotte firmaer som på en eller annen, direkte eller indirekte, er involvert i okkupasjon.

– I henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser har ikke kommunen lov til å selektere eller velge avtaler den ene eller andre veien. Sanksjonsmuligheter må gis nasjonalt, og er brukt i forhold til Russland i forbindelse med krigen i Ukraina, sa Solli.

Imøtegikk Solli

I debatten som fulgte etter det innledende innlegget fra forslagstiller og det påfølgende svaret fra vikarierende ordfører, uttrykte både Rødts representant og AP-representanten Alexander Skinnarland støtte til interpellasjonen.

Alexander Skinnarland gikk hardt ut mot Sollis syn på hva en kommune kan og ikke kan gjøre når det kommer til hvem de handler med.

Skinnarland trakk frem at flere kommuner har vedtatt å ikke handle med selskaper som medvirker til å støtte okkupasjon. Her henviste AP-representanten til Oslo som eksempel, og mente vel at når Oslo kan, kan også Nittedal.

Fra Rødt-reprsentanten ble det fremhevet viktigheten av å reagere når verdens kanskje største krigsmakt går til angrep på ett annet land, et land som knapt nok har geværer å forsvare seg med. Rødt trakk også frem Israels gjentatte brudd på folkeretten, da uttrykt gjennom de såkalte Geneve-konvensjonene om beskyttelse av såvel sivilbefolkningen som helsepersonell og sykehus, under denne krigen.

Fikk støtte

Solli fikk her støtte fra representantene Helge Fossum og Mads Hovda. De to Frp-representantene var enig i at det er en tragisk situasjon, men poengterte at situasjonen er mer kompleks enn det Ruud la opp til. Hovda og Fossum mente derfor det mest naturlige var at kommunestyret avviste å behandle saken. Dersom en tredjedel av kommunestyret mente det samme, ville nettopp det bli resultatet.

Det var da også det som ble resultatet.

Da kommunestyret gikk til avstemming om man skulle behandle interpellasjonen, stemte, foruten Frp og Sollis parti Venstre, Høyre, KrF og INP for å avvise behandling. Disse partiene har samlet sett mer enn en tredjedel kommunestyret bak seg, og saken ble derfor avvist.

Grep ikke muligheten

Ida Cathrine Ruud fra SV, som var den som leverte interpellasjonen, fikk sjansen til å kommentere fra talerstolen.

Her sa hun at det er vanskelig å høre på hva som ble sagt.

– Jeg synes det er vanskelig å sitte her og høre på dere. Det er mennesker som står opp for andre mennesker, det er ikke stater. Vi snakker her om folk med håp og drømmer som er like mye verdt som deg og meg. De er ikke annenrangs mennesker.

– Vi hadde i dag en mulighet til å gjøre noe med maktesløsheten i kveld, mennesker blir drept mens vi sitter og behandler saker som strengt tatt er mindre viktige, sa hun i sitt sluttinnlegg.

Les mer

SV vil ha handling lokalt mot Israels krigføring i Gaza