Økonomi

Borettslagsprisene økte 3,9 prosent i andre kvartal

Prisen på borettslagsboliger økte 3,9 fra første til andre kvartal, ifølge NBBLs kvartalsvise prisstatistikk for borettslagsboliger. Økningen i andre kvartal var sterkere enn det som forklares av normale sesongvariasjoner.

Det blir stadig dyrere å kjøpe bolig i Norge. Den som trodde høyere rente og vanskelige økonomiske tider for «vanlige folk» skulle medføre at boligprisene sank, må nok tro om igjen. Siste kvartalsoversikt fra Norske Boligbyggelags Landsforening (NBBL) viser fortsatt økning i boligprisene.

Økningen i andre kvartal var sterkere enn det som forklares av normale sesongvariasjoner.

Venter fortsatt prisvekst

Borettslagsboligene har økt mye i pris det siste kvartalet, godt over det som forklares av normale sesongvariasjoner, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

En borettslagsbolig kostet i gjennomsnitt 4,1 millioner kroner i andre kvartal, det er 1,7 prosent mer enn på samme tid for et år siden.

– Prisutviklingen i andre kvartal har vært nokså likeartet i de ulike regionene vi måler. Forventninger om at rentetoppen er nådd har trolig løftet boligprisene i første halvår i år. Flere faktorer peker i retning av at boligprisene vil øke fremover. Det er utsikter til høy nominell lønnsvekst i år og arbeidsledigheten er lav. Vi venter at boligprisveksten fortsetter de neste månedene, men i et roligere tempo enn vi har sett i første halvår, avslutter Midsem.

Følg Extraavisen på facebook!