Nyheter

Bedre lys i Hagantunnelen

Nå skal det bli bedre lys i Hagantunnelen. Ny belysning vil gjøre Hagantunnelen tryggere for trafikantene og spare samfunnet for kostnader til strøm. Jobben skal gjøres i løpet av sommeren og høsten.

De eldre lysarmaturene skiftes nå ut med led-belysning. Samtidig byttes kabelbruene og fjellboltene i taket. De nye er i rustfritt materiale, for å sikre lang levetid.

Bra for trafikksikkerheten

– Ny led-belysning gjør at trafikantene vil oppleve tunnelen som lysere og mer behagelig å kjøre i. En lysere tunnel er også en tryggere tunnel, sier prosjektleder Lars Magnar Allergodt i Statens vegvesen.

Han presiserer at det er også er lønnsomt for samfunnet å skifte ut den gamle belysningen. Led-teknologien krever mindre strøm enn den 20 år gamle belysningen i tunnelen. Det blir spesielt merkbart økonomisk med dagens strømpriser og lys som står på døgnet rundt. Det er heller ikke lenger mulig å skaffe lyskilder til dagens belysning som tilfredsstiller krav i regelverket om å unngå miljøgifter, som for eksempel kvikksølv.

Jobb på kveld og natt

Hvert døgn kjører det i gjennomsnitt 14 500 biler gjennom Hagantunnelen. Det setter begrensninger for når entreprenøren som får oppdraget kan jobbe.

– Det er nødvendig å stenge for trafikk når det er arbeid i tunnelen. Entreprenøren får derfor bare jobbe mellom kl. 21 og 06, når det er mindre trafikk. Ellers i døgnet skal tunnelen være åpen, men med nedsatt fartsgrense til 50 km/t, forteller Allergodt.

I deler av anleggsperioden blir tunnelen mørk og nedsatt fartsgrense er viktig for sikkerheten til trafikantene.

Jobben blir tildelt entreprenøren som fyller kvalifikasjonskravene og har laveste pris på oppdraget. Planen for gjennomføring og trafikkavvikling blir lagt av Statens vegvesen og entreprenøren i fellesskap når kontrakten er signert. Kontrakten stiller krav om at arbeidet skal være ferdig til 1. november.

Følg Nittedalsavisen på Twitter!