Nyheter

Assange får anke

Foto: David G. Silvers/Wikimedia Commons
Britisk høyesterett har besluttet at Julian Assange får anke beslutningen om utlevering til USA.

Telegrambyrået Reuters meldte mandag at grunnleggeren av nettstedet Wikileaks, Julian Assange, får anke beslutningen om å utlevere ham til USA.

USA ønsker Assange utlevert for å svare for lekkasjene av hemmeligstemplede dokumenter knyttet til landets krigføring i Irak og Afghanistan. Blir han utlevert, frykter hans støttespillere at han risikerer dødsstraff. Det er også stor frykt for at han ikke vil få en rettferdig behandling ved en rettssak.
Dette siste bunner i at utenlandske borgere ikke har samme rettigheter som amerikanske, blant annet når det gjelder retten til å ytre seg under rettssaken.

Britisk høyesterett deler usikkerheten rundt en rettssak mot Assange i USA, ba tidligere i år USA om å legge frem garantier for at han vil få en rettferdig rettssak samt at det ikke vil bli lagt ned påstand om dødsstraff dersom Assange blir dømt.

Som svar på de britiske bekymringene, kom USA med garantier om at dødsstraff ikke er aktuelt i denne saken. Men de klarte ikke å overbevise britisk høyesterett om at Assange vil få ytre seg fritt i en rettssak.

På denne bakgrunn bestemte retten for å ta hele USAs krav om utlevering opp til behandling. Men selv om britisk høyesterett har tatt anken til behandling, betyr ikke det at de har tatt stilling til om han skal utleveres eller ikke. Nå har de bare tatt hans anke til behandling. Hva utfallet blir, er fremdeles usikkert.