Politikk

80 prosent ønsker sterkere klimaaksjoner fra myndighetene

Den største globale undersøkelsen om klimaendringer noensinne, «Peoples’ Climate Vote 2024», viser at 80 prosent –hele fire av fem mennesker verden over – ønsker at deres regjeringer tar sterkere tiltak for å håndtere klimakrisen.

Enda flere – 86 prosent – ønsker at land legger til side geopolitiske forskjeller og samarbeider om klimaendringer. Denne enigheten er særlig slående i dagens kontekst av økt konflikt og polarisering.

Mer enn 75 000 personer, som snakker 87 forskjellige språk, i 77 land, svarte på 15 spørsmål om klimaendringer i denne undersøkelsen. Den ble gjennomført av FNs Utviklingsprogram (UNDP) i samarbeid med Oxford University og GeoPoll. Spørsmålene var utformet for å forstå hvordan folk opplever virkningene av klimaendringer og hvordan de ønsker at verdens ledere skal agere. De 77 landene representerer 87 prosent av verdens befolkning.

– Funnene i Peoples’ Climate Vote er krystallklare. Globale borgere ønsker at deres ledere skal overvinne sine forskjeller, handle nå, og handle dristig for å bekjempe klimakrisen, sier Achim Steiner, øverste sjef i FNs Utviklingsprogram (UNDP).

Undersøkelsen avslører støtte for sterkere klimaaksjoner i verdens 20 største utslippsland, med flertall fra 66 prosent i USA og Russland, til 67 prosent i Tyskland, 73 prosent i Kina, 77 prosent i Sør-Afrika og India, 85 prosent i Brasil, 88 prosent i Iran og opp til 93 prosent i Italia.

I tillegg til bred støtte for dristigere klimaaksjoner, viser undersøkelsen at et globalt flertall på 72 prosent støtter en rask overgang bort fra fossilt brensel. Dette inkluderer land blant de 10 største produsentene av olje, kull eller gass, med flertall på 89 prosent i Nigeria og Tyrkia, 80 prosent i Kina, 76 prosent i Tyskland, 75 prosent i Saudi-Arabia, 69 prosent i Australia og 54 prosent i USA. Kun 7 prosent av verdens befolkning mener at deres land ikke bør gå bort fra fossilt brensel.

Folk over hele verden rapporteres at klimaendringer opptar tankene i større grad. Globalt sier 56 prosent at de tenker på det regelmessig, det vil si daglig eller ukentlig, inkludert rundt 63 prosent i de minst utviklede landene.

Mer enn halvparten av verdens befolkning sier at de er mer bekymret for klimaendringer enn de var i fjor. I gjennomsnitt, på tvers av de ni små utviklingsøyene som ble undersøkt, sier hele 71 prosent at de er mer bekymret i år enn i fjor for klimaendringer.

69 prosent av mennesker globalt sier at deres store beslutninger, som hvor de skal bo eller jobbe, blir påvirket av klimaendringer. Dette er enorme tall som viser hvor stor innvirkning klimaendringene har i våre liv i dag.

Profesor Stephen Fisher fra University of Oxford, sier:
– En undersøkelse av denne størrelsen var en enorm vitenskapelig innsats. Samtidig som vi opprettholdt streng metodologi, ble det også gjort spesielle anstrengelser for å inkludere mennesker fra marginaliserte grupper i de fattigste delene av verden. Dette er noen av de aller høyeste kvalitetsdataene om folkeopinion om klimaendringer som er tilgjengelige.
Rapporten kan lastes ned her.